fbpx

Maakunnan Lasin tietosuojaseloste ja evästeiden käyttö

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste

1 Rekisterin nimi

Maakunnan Lasin markkinointierkisterin tietosuojaseloste

2 Rekisterinpitäjä

Maakunnan Lasi Oy / y-tunnus 0148521-4 

Osoite: Vanhatie 29, 15240

Puhelin  03 874 890
Sähköposti myynti@maakunnanlasi.com

3. Rekisterin tarkoitus ja käyttö

Henkilötietoja käytetään palveluiden, tuotteiden ja tapahtumien markkinointiin sekä asiakassuhteiden hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen.

4. Rekisterin sisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista tai potentiaalisista asiakkaista:

Yhteystiedot
• nimi
• osoite
• sähköposti
• puhelinnumero
• kotisivuosoite
• laskutukseen liittyvät asiat

Asiakastiedot
• tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyt henkilöryhmät

Henkilöllä on tai on ollut rekisterinpitäjään olemassa oleva asiakassuhde tai potentiaalinen asiakassuhde.

6. Rekisterin tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti tai mahdollisesti:
• asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä sähköpostitse tai puhelimitse
• asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen tai uutiskirjeen tilaamisen kautta
• yhteistyökumppaneiden sivustoilta digitaalisessa ympäristössä, tietojärjestelmistä tai muista digitaalisista lähteistä joihin kirjaudutaan kutsun(linkin) kautta, evästeiden kautta tai tunnuksien avulla

7. Rekisterin tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin ulkopuolelle. Jos näin tapahtuu, niin olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

8. Tietojen siirto EU alueen tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ellei se ole yrityksen tai sen yhteistyökumppaneiden teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista

9. Tietojen säilytys

Rekisteritietoja sisältävät yhteystiedot säilytetään lukituissa ja paloturvallisissa tiloissa. Ainoastaan tietosuojavastaavalla on pääsy tiloihin. Asiakasjärjestelmämme on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolisilta uhkilta järjestelmää kohtaan

10. Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisena osoitteeseen myynti@maakunnanlasi.com

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelta lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustollamme, sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä.
Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.
Evästeiden avulla kerätään tietoa seuraavista;
• vierailijan IP-osoite
• vierailun ajankohta
• selatut sivut ja sivujen katseluajat
• vierailijan selain
Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on milloin tahansa mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia.
Sivustolta myös kerätään käyttöstatistiikkaa Google Analytics-palveluun jonka tarkoituksena on sivuston käytön seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Käytettävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön. Google analytics seurannan voi myös halutessaan kytkeä pois käytöstä Chrome-selaimen lisäosasta
Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Soita
Sijainti